Soferet

Zover het schrijft

Soferet
Browsing:

Dag: 12 februari 2023

OV-bingo

De drietonige computergong galmt door de hal. Ik knijp mijn ogen tot spleetjes om me beter te concentreren op de boodschap die volgt. De omroepster bij de NS, gevangen in een streng algoritme, klinkt robotachtig kil. Genadeloos spreekt ze het Read more…