Soferet

Zover het schrijft

Soferet
Browsing:

Dag: 12 maart 2023

Censuur? Ja graag

Van mij mag er een ministerie van Censuur komen. Eentje dat alle uitingen op tv, online of in levenden lijve, van tevoren toetst aan het THINK-principe. Is het true, is het helpful, is het inspiring, is het necessary, is het Read more…